0901 268 889
SỐ 69, NGÕ 68, Đ. XUÂN THỦY, TP. HÀ NỘI

CPU Intel® Pentium® Processor i3 2100 (3M Cache

Xem tất cả 5 kết quả